Oriško, Štefan

Varianty jmen:

Oriško, Štefan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17.

Článek
Oriško, Štefan. Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 29–38.

Článek
Oriško, Štefan. K otázkam pôvodu a typológie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 303–309.

Článek
Oriško, Štefan. K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši (jednopriestorový kamenný dom). Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 267–281.

Článek
Oriško, Štefan. K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 267–280.

Článek
Oriško, Štefan. K problematike stredovekého portálu kláštorného kostola v Šahách. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 409–422.

Článek
Oriško, Štefan. K problému kaplnky Zvolenského zámku. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 595–605.

Článek
Oriško, Štefan. K výsledkom výskumu kostola v Moste pri Bratislave : (Architektúra kostola v stredoveku). Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 353–365.

Článek
Oriško, Štefan. Kostol klarisiek v Trnave : (Príspevok k problematike stredovekej architektúry mendikantov na Slovensku). Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 353–368.

Článek
Oriško, Štefan. Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 369–377.

Článek
Oriško, Štefan. Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc : (poznámky k umeniu Košíc v 13. storočí). Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 507–516.

Článek
Smoláková, Mária; Oriško, Štefan. Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakralnej architektúre 13. storočia. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 233–240.

Článek
Oriško, Štefan. Príspevok k problematike kamenárskej výzdoby profánnych stavieb v neskororománskom období na Slovensku. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 641–648.

Článek
Oriško, Štefan. Špitálsky kostol sv. Heleny v Trnave : (príspevok k poznaniu stredovekého vývinu kostola). Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 245–252.

Článek
Oriško, Štefan. Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 333–344.

Článek
Oriško, Štefan. Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku : (niektoré problémy výskumu). Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 733–744.

Článek
Oriško, Štefan. Výsledky výskumu kostola v Rakovnici (Poznámky k středověkým dědinským kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri). Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 333–344.