Podliska, Jaroslav

Varianty jmen:

Podliska, Jaroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav. Archeologie středověku v Praze mezi dvěma světovými válkami : zapomenuté kapitoly z historie oboru. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 641–682.

Článek
Podliska, Jaroslav; Zavřel, Jan. K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 389–402.

Článek
Podliska, Jaroslav; Semerád, Matouš. Nový hrad u Kunratic v Praze : výzkum a obnova zanikající hradní stavby. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 369–393.

Článek
Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav. Praha archeologická : koncepce a realizace projektu Integrovaného informačního systému archeologických pramenů Prahy. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 41–55.