Podliska, Jaroslav

Name variants:

Podliska, Jaroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav. Archeologie středověku v Praze mezi dvěma světovými válkami : zapomenuté kapitoly z historie oboru. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 641–682.

Article
Podliska, Jaroslav; Zavřel, Jan. K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 389–402.

Article
Podliska, Jaroslav; Semerád, Matouš. Nový hrad u Kunratic v Praze : výzkum a obnova zanikající hradní stavby. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 369–393.

Article
Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav. Praha archeologická : koncepce a realizace projektu Integrovaného informačního systému archeologických pramenů Prahy. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 41–55.