2

Title: Museologica Brunensia
Rok: 2022
Ročník: 11
Číslo: 2
Rok vydání
2022
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Obor
hidden section Úvodní slovo
Title Document
Úvodní slovo | 2–3
Kirsch, Otakar; Jagošová, Lucie
PDF
Studie - Articles
Title Document
Social inclusion in museum education : a literature review | 4–20
Springinzeisz, Kata
PDF
Rethinking dialogues in museum spaces : an Amerindian ethnographic collection in Italy | 21–33
Bollettin, Paride
PDF
Military museums of the Armed Forces of Ukraine during the Russian-Ukrainian war of 2014–2022 | 34–42
Burakov, Jurìj Vasyl'ovyč; Pytl'ovana, Lìlìja
PDF
Letadlo jako muzejní exponát v České republice – možnosti a mantinely | 43–58
Hájek, Vojtěch; Savický, Nikolaj
PDF
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
Title Document
Týdny muzeí v Československu na přelomu 50. a 60. let 20. století | 59–64
Kolářová, Ivana
PDF
Digitálne zbierky a problém muzeality | 65–70
Senček, Richard R.
PDF
Title Document
Pravidla pro přispěvatele | 72–73
PDF