1

Title: Archaeologia historica
Rok: 2023
Ročník: 48
Číslo: 1
Rok vydání
2023
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Title Document
Systematický archeologický výskum stredovekého mesta na príklade Bratislavy | 7–37
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav
PDF
Title Document
Středověké Ústí nad Orlicí v archeologických pramenech | 39–61
Vích, David
PDF
Title Document
What do we know about castle kitchens and their management? : forty years of excavations of Rokštejn Castle | 63–80
Mazáčková, Jana; Žaža, Petr
PDF
Title Document
Vyhodnocení zvířecích kostí z hradu Mokřice (Čechy) : ohlédnutí za pestrostí jídelníčku obyvatel středověkého hradu a možnostmi produkce potravin živočišného původu | 81–111
Kovačiková, Lenka; Drnovský, Pavel
PDF
Title Document
Obléhání hradu Kostomlaty | 113–142
Sýkora, Milan
PDF
Title Document
K dokladom hygieny na hrade Hrušov | 143–152
Blahová, Stanislava
PDF
Title Document
Voda na hradech johanitského státu v Egeidě | 153–162
Plaček, Miroslav
PDF
Title Document
Archeologický výskum zaniknutého kláštora pavlínov v Gombaseku – Slavci | 163–208
Tajkov, Peter; Švaňa, Kamil
PDF
Title Document
A new find of a Great Moravian decorated battle-axe head from Znojmo-Oblekovice | 209–218
Nejedlá, Alena; Vlasatý, Tomáš; Hošek, Jiří
PDF
Title Document
Miniaturní raně středověká sekera zdobená motivem ptáčků z Bašnic (okres Jičín) | 219–237
Rokoská, Petra
PDF
Title Document
Hygiena starých Maďarov v odraze výskumu pohrebísk v karpatskom priestore | 239–255
Borzová, Zuzana
PDF
Title Document
Iconographic and special links of Uherské Hradiště tiles from the end of the 15th and the mid-16th century | 257–285
Menoušková, Dana; Slavíček, Karel
PDF
Title Document
Rare anti-epidemic 17th-century medallions from the church of Uzhhorod Castle | 287–301
Hupalo, Vira; Moizhes, Volodymyr
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 303–307
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 310–311
PDF