Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu

Název: Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu
Variantní název:
  • Student participation as the focus of action research
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 2, s. [33]-58
Rozsah
[33]-58
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem této studie je analyzovat změny v participaci žáků na výukové komunikaci, k nimž došlo v důsledku zapojení učitelů do projektu akčního výzkumu zaměřeného na implementaci principů dialogického vyučování. Participace je operacionalizována jako: 1) výukový čas, který žáci vyplňují svými promluvami; 2) příležitost žáků k rozvitým promluvám; 3) triadická interakce, tedy bez prostřední komunikace mezi větším počtem aktérů, než je jeden žák a učitel. Prostřednictvím kvantitativní analýzy v příspěvku prokazujeme, že v hodinách sledovaných učitelů došlo ke zřetelnému posílení žákovské participace, a to ve všech uvedených parametrech. Následně pomocí kvalitativní analýzy identifikujeme mechanismy, které k tomuto výsledku vedou.
The aim of this paper is to analyse changes in participation of students in classroom discourse which arose due to their teachers' involvement in an action research project on implementation of principles of dialogic teaching. Participation is operationalized as: (i) an amount of time during which students speak; (ii) an opportunity given to students to produce more complex utterances; (iii) a triadic interaction, which means spontaneous communication between more participants than one teacher and one student. Using quantitative analysis, we show that student participation was significantly strengthened in all of the above-mentioned parameters in the classes under observation. Finally, we use qualitative analysis to identify mechanisms that lead to this result.
Note
Tento článek vznikl v rámci projektu Učitel a žáci v dialogickém vyučování, jenž je financován Grantovou agenturou České republiky (GA13-23578S).