Advanced search

Searching in title Slavica litteraria 2017, vol. 20, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 33

Article
Kostnicová, Jana. Медиа-поэзия jako událost ve virtuálním i veřejném prostoru. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 67–74.

Article
Paučová, Lenka. Na margo výzkumu žánru deníku ve slovanském prostředí. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 95–102.

Article
Dorovský, Ivan. Ruské dějiny charvátské literatury. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 128–132.

Article
Príhodová, Edita. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 152–153.

Article
Pospíšil, Ivo. Spřažené edice: Leskov – práce o Gorkém. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 137–138.

Article
Obsah - Contents. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 3–6.

Article
Zelenka, Miloš. Jan Vojtěch Sedlák v diskusi s Pražským lingvistickým kroužkem : (spor o koncepci českého verše). Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 9–19.

Article
Pavera, Libor. Profesorka Bożena Tokarz jubilující. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 119–121.

Article
Kalita, Inna. Актуальные проблемы филологии. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 148–151.

Article
Pavera, Libor. Profesorka Marie Sobotková jubilující. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 111–115.

Article
Pospíšil, Ivo. Rodina Vilinských v Československu: Valerij Vilinskij k některým jevům české literatury. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 39–47.

Article
Voisine-Jechová, Hana. Fragment v romantické poezii. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 154–155.

Article
Janiec-Nyitrai, Agnieszka. Otoczony obfitością nicości : antropologia rzeczy w zbiorze esejów Andrzeja Stasiuka Wschód (2014). Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 85–94.

Article
Žemberová, Viera. Augustín Maťovčík jubiluje. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 117–118.

Article
Pokorný, Milan. "Nové čtení" Karla Čapka. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 135–136.

Article
Pospíšil, Ivo. Úvodem. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 7.

Article
Pospíšil, Ivo. Karamzin jako Rus a Evropan: podstatné je v detailu a na okraji. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 125–127.

Article
Bujnáková, Jana, Hrancová, Hana. International conference on language, literature & culture Traces of Multiculturalism. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 161–163.

Article
Matyušová, Zdeňka. Faksimile skvostného rukopisu Simeona Polockého. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 139–142.

Article
Front matter. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. .

Article
Pechal, Zdeněk. Mlčení v textech Maxima Gorkého jako způsob nepřímé promluvy o světě. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 59–65.

Article
Janiec-Nyitrai, Agnieszka. Pozoruhodná publikace o střední Evropě. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 143–147.

Article
Pospíšil, Ivo. Cena Ivana Franka 2017. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 164.

Article
Zelenková, Anna. K nálezu básnických rukopisov Pavla Országha Hviezdoslava. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 49–57.