Advanced search

Searching in title Porta Balkanica 2021, vol. 12, iss. 1-2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 15 of 15

Article
Černý, Marcel. Dimčo Debeljanov mezi novoromantismem a symbolismem m : nad českou recepcí tvorby "tichého" básníka. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 25–36.

Article
Téra, Michal. Idea uherské státnosti a Slované ve středověkých uherských kronikářských textech. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 53–66.

Article
Krimpas, Panagiotis G.. On the modern Greek origin of the Albanian KACA-prefixoids. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 5–18.

Article
Front matter. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. .

Article
Dobra, Robert. Lenka J. Budilová. Od krevní msty k postsocialismu. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 86–87.

Article
Fatková, Gabriela, Jakoubková Budilová, Lenka, Navrátilová, Barbora, Zajac, Oliver. Rozhovor s novými členy redakce Porty Balkanicy. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 104–110.

Article
Obsah. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 3.

Article
Mikulecký, Jakub. Náhorní plošina: dystopické vize Vladimira Svintily. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 19–24.

Article
Štěpánek, Václav. Svatá hora: nápor modernity versus staré tradice : několik postřehů z cesty po Athosu. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 67–80.

Article
Kostelník, Milan. Jak se do Česka dostávají filmy z Balkánu? Jak byl založen Balkanfilm?. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 81–82.

Article
Debeljanov, Dimčo. Dimčo Debeljanov: Legenda o smilné královně. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 88–90.

Article
Pokyny pro autory. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 111–112.

Article
Černý, Marcel. Za bulharistou Vladimírem Křížem. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 91–103.

Article
Budilová, Lenka J.. Mary Edith Durhamová. V albánských výšinách: putování za horskými kmeny. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 83–85.