Advanced search

Searching in title Bohemica litteraria 2019, vol. 22, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 13 of 13

Article
Vobecká, Dagmar. Kdy začíná Listopad? : válečná tvorba Františka Listopada a její ohlas u dobové kritiky. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 17–42.

Article
Fišer, Zbyněk, Hauck, Raija. Mým uším zní čeština překrásně. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 139–144.

Article
Kováčová, Kateřina. Tvůrčí psaní jako (ne)vědomý proces. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 119–136.

Article
Tlustý, Jan. Otevřenost až do konce : za Milanem Jankovičem. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 150–154.

Article
Střelec, Karel. Prostor ideologie : varianty motivu sídliště v současné české próze. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 43–55.

Article
Procházková, Ivana. K problematice překladu starozákonních metaforických vyjádření na pozadí moderních překladů Bible do češtiny. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 75–99.

Article
Koten, Jiří. Narativní časoprostor v rodových kronikách o Štilfridovi a Bruncvíkovi a o Meluzíně. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 7–16.

Article
Hashemi, Michaela. Za docentem Vlastimilem Válkem. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 147–149.

Article
Poláček, Jiří. Slovník literárněvědného strukturalismu. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 169–171.

Article
Jankovič, Milan. Milan Jankovič – Osudy. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 155–162.

Article
Cholastová, Jitka. Psaním k porozumění literatuře. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 100–118.

Article
Vašků, Jan. Historie pravdivá Jana Augusty a Jakuba Bílka. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 165–168.

Article
Paučo, Michaela. Společensko-kritické aspekty české metafyzické detektivky. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 56–74.