Advanced search

Searching in title Slavica litteraria 2015, vol. 18. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 72

Article
Front matter. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. .

Article
Back matter. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. .

Article
Hashemi, Michaela. K aktuálním komparatistickým výsledkům v oblasti starší literatury. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 29–39.

Article
Zelenka, Miloš. Zajímavá, ale smutná konference (dvacet let pražské univerzitní slovakistiky). Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 232–233.

Article
Bátorová, Mária. Hommage na Henry H. Remaka (keď je komparatistika zmysluplnou vedou). Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 53–71.

Article
Ivanova, Dimana. O hlubinném filozofickém poznání v Ortegovĕ studii Meditace o Quijotovi z komparativního hlediska. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 163–172.

Article
Pospíšil, Ivo. Za Sergejem Vasiljevičem Nikolským (1922–2015). Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 193–196.

Article
Kučera, Petr. Některé tradice středoevropské literární komparatistiky. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 93–101.

Article
Pospíšil, Ivo. Kdo je a kdo není komparatista, co je komparatistika a čím už nezvládá být. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 19–28.

Article
Instrukce pro přispěvatele. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 237.

Article
Gunišová, Eliška. Žáner novely v centre literárnovedného záujmu. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 218–220.

Article
Zelenka, Miloš. Česká a slovenská literární komparatistika 20. století – stav a perspektivy. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 7–18.

Article
Žemberová, Viera. Čakanie na dejiny (nielen literatúry) nemá horizont. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 203–206.

Article
Zelenka, Miloš. Oživený "příběh" české a slovenské komparatistiky (několik rekapitulujících slov). Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 3–5.

Article
Pokorný, Milan. Interpretace jako "zúčastněné tvořivé čtení". Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 213–214.

Article
Cviková, Jana. 50. výročie založenia Ústavu svetovej literatúry SAV. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 234.

Article
Paučová, Lenka. Kontexty literární vědy. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 215–217.

Article
Suša, Ivan. Využitie komparatívneho prístupu vo vyučovaní literárnej vedy. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 103–113.

Article
Gáfrik, Róbert. "... Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 73–82.

Article
Pucherová, Dobrota. Postkolonializmus a literárna komparatistika. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 139–150.

Article
Pospíšil, Ivo. Turgeněv pro dnešního čtenáře: afirmace s otazníky. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 199–202.

Article
Pospíšil, Ivo. Ruská bohemistka a česká literatura: poněkud opožděná recenze. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 210–213.

Article
Matyušová, Zdeňka. Náhled do mezinárodního slavistického života. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 220–227.

Article
Žemberová, Viera. Za Pavlom Plutkom. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 197–198.

Article
Pospíšil, Ivo. Tři podstatné knihy o slovanských literaturách ze srovnávacího pohledu. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 227–230.