Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2004, vol. 53, iss. V7. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 15 of 15

Article
Pynsent, Robert B.. Liturgické otvory : k poetice Máchova Máje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 5–44.

Article
Zapletal, Petr. Co je aluze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 51–63.

Article
Redakční poznámka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 127.

Article
Pavera, Libor. K Hrabákově úpravě staročeské svatokateřinské legendy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 107–112.

Article
Urbanec, Jiří. Josef Hrabák a Opava. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 103–106.

Article
Kšicová, Danuše. Cesta k poetice Hrabalovy tvorby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 117–118.

Article
Fišer, Zbyněk, Cholastová, Jitka. Tvorba odborného textu a techniky tvůrčího psaní na vysoké škole. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 65–75.

Article
Martinek, Libor. K reflexi regionalismu v české literární vědě : památce prof. Josefa Hrabáka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 85–97.

Article
Tlustý, Jan. Patočkova filozofie literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 45–50.

Article
Pražák, Richard. K pojmu pololidová literatura. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 113–116.

Article
Maroušková, Vladimíra. Nathanaél Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 125–126.

Article
Pražák, Richard. Maďarské Dějiny české literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 119–122.

Article
Vlašín, Štěpán. Próza dvacátého století očima Josefa Hrabáka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 99–102.

Article
Pražák, Richard. Závažný přínos maďarské bohemistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 122–125.

Article
Všetička, František. Historický román Aloise Jiráska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 77–83.