Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 1996, vol. 21, iss. [1]. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 50

Article
Bóna, Martin. Výsledky stavebno-historického výskumu kaštieľa v Partizánskom, časť Šimonovany. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. –359.

Article
Plaček, Miroslav. Opevněný kostel : Reflexe spojení laického a církevního světa na příkladu Sedmihradska. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 259–279.

Article
Bóna, Martin, Katkin, Slavomír, Kollárová, Renáta. Výsledky výskumu r. k. kostola Narodenia P. Márie v Zemianskych Kostoľanoch, časť Dolné Lelovce. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 253–258.

Article
Hunka, Ján. Mince nájdené v stredovekých cirkevných komunitách na Slovensku. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 505–508.

Article
Richterová, Julie. Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 493–498.

Article
Chotěbor, Petr. Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 307–314.

Article
Kouřil, Pavel, Měřínský, Zdeněk. Sakrální architektura a hmotné památky odrážející projevy duchovní kultury z moravských a slezských archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 111–119.

Article
Škabrada, Jiří, Ebel, Martin. Neznámá historická dokumentace dřevěných kostelů na Pardubicku. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 143–150.

Article
Kubková, Jana. Baptisterium a architektura českého středověku. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 131–137.

Article
Čurda, Tomáš. Zjištění sakrálního areálu v Pardubičkách. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 87–91.

Article
Škabrada, Jiří. "Monoxylová" skříňová nika v sakristii kostela v Mýtě u Rokycan. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 139–141.

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 453–463.

Article
Kamenická, Eva. Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 57–80.

Article
Kašička, František, Nechvátal, Bořivoj. Kostel sv. Linharta v Cítově u Mělníka v prostředí raně feudální osady. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 93–102.

Article
Varhaník, Jiří. K problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 515–520.

Article
Loskotová, Irena, Páral, Václav, Riedlová, Michaela. Zvířecí kosti z nádvoří Staré radnice v Brně. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 413–419.

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 465–482.

Article
Kašička, František. Prostředí feudálního sídla a církve v jihočeské vesnici - Dobrš (okres Strakonice). Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 121–129.

Article
Bláha, Josef. Církevní a laická společnost v Olomouci v některých projevech středověké hmotné kultury. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 169–181.

Article
Skružný, Ludvík. PhDr. Vladimír Scheufler, CSc, zemřel (17. IV. 1922-9. X. 1995). Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 521–522.

Article
Dvořák, Jaroslav. Kámen středověkých staveb na Moravě. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 509–512.

Article
Měřínský, Zdeněk, Zumpfe, Eva. Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 499–503.

Article
Hanuliak, Václav. Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 443–449.

Article
Ježek, Martin. Pardubické kostely jako svědectví o vývoji města. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 43–56.

Article
Kohoutek, Jiří. Nové poznatky o středověkém vývoji města Uherského Brodu. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 373–384.