Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2011, vol. 36, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 22 of 22

Article
Bolina, Pavel, Cendelín, Dušan. Úloha hradů Lukov a Brumov v systému komunikací východní Moravy. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 87–108.

Article
Varhaník, Jiří. Zřícenina jako součást pozemku. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 27–35.

Article
Beljak, Ján, Maliniak, Pavol, Pažinová, Noémi. Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amatérskych výkopov až po začiatok systematického výskumu). Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 265–278.

Article
Miňo, Martin. Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 289–302.

Article
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 311.

Article
Kolařík, Václav, Merta, David, Peška, Marek. Ke stavební dispozici areálu bývalého benediktinského opatství v Třebíči. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 153–163.

Article
Hložek, Josef, Křivánek, Roman, Menšík, Petr. Kozí hrádek (okr. Tábor) : předhradí, nebo hospodářské zázemí?. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 223–242.

Article
Frolíková, Drahomíra. Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu - výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 177–191.

Article
Janiš, Dalibor, Vácha, Zdeněk, Vrla, Radim. Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 109–123.

Article
Nechvátal, Bořivoj. K středověkému opevnění Vyšehradu. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 193–221.

Article
Mazáčková, Jana. Obléhací postavení u hradu Rokštejna. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 61–85.

Article
Seznam autorů. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 303.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 304–[307].

Article
Durdík, Tomáš. K problematice možného ovlivnění středoevropské hradní architektury křížovými výpravami do Svaté země. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 7–25.

Article
Kudrnovský, Miloš, Švejnoha, Josef, Tišerová, Renata, Veselá, Renata. Geodetické zaměření stávajícího stavu a projekt obnovy zříceniny hradu Hamrštejna. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 243–[252].

Article
Rak, Michal. Možnosti archeologického poznání novodobých polních fortifikací na příkladu lokality z 30. let 20. století. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 279–288.

Article
Holub, Petr. K lokalizaci letního sídla markraběte Jana Jindřicha v Brně – Králově Poli. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 139–151.

Article
Dejmal, Miroslav, Merta, David. Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 125–137.

Article
Kouřil, Pavel, Prix, Dalibor. Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 165–176.

Article
Harmadyová, Katarína, Divileková, Denisa. Hrad Devín – najnovšie výsledky výskumu na hornom hrade. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 253–264.

Article
Vinař, Jan. Hrad Rokštejn : oprava a konzervace v letech 2002 až 2010. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 51–60.