Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou

Title: Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou
Variant title:
  • Research into Veselí nad Moravou castle
  • Die Grabung der Burg in Veselí nad Moravou
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 125-137
Extent
125-137
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Záchranný archeologický výzkum na zámku ve Veselí nad Moravou, který probíhal před jeho plánovanou rekonstrukcí, umožnil identifikaci základních komponent hradního organismu. Odkryv pozůstatků předhradí s dochovanými dřevěnými konstrukcemi a předměty z organických materiálů značně ovlivňuje náš pohled na nezděnou zástavbu předhradí v druhé polovině 13. století.
Rescue archaeological research carried out in Veselí nad Moravou Castle before a projected reconstruction has enabled identification of the basic components of the castle structure. The unearthing of the remains of the outer bailey with preserved wooden constructions and objects consisting of organic materials help shape the archaeologists' view of the non-masonry building elements in the outer bailey in the second half of the 13th century.
Note
Tento text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury České republiky P405/11/1729 Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě.