Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1968, vol. 17. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 34

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1968, vol. 17, issue E13.

Article
Jašková, Marie. Neznámé a málo známé bronzové depoty z Přerovska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 81–97.

Article
Pernička, Radko Martin. Fragment antického kahánku z hradiska Pohansko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 207–209.

Article
Dostál, Bořivoj. [Šolle, Miloš. Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 218–219.

Article
Bartoňková, Dagmar. [Lilja, Saara. Terms of abuse in Roman comedy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 226–227.

Article
Hošková, Magda. Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 237–236.

Article
Zlatuška, Zdeněk. Kritische Textbemerkung zu Carmen Einsidlense I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 175–178.

Article
Češka, Josef. Jesus in der Lehre des Apollos. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 163–174.

Article
Koštuřík, Pavel. Radiokarbonové datování evropského neolitu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 189–199.

Article
Kalousek, František. [Hrubý, Vilém. Staré Město: velkomoravský Velehrad]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 211–214.

Article
Podborský, Vladimír. Archeologický průzkum na "Šancích" u Plavče v letech 1964-1966. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 99–115.

Article
Beneš, Jan. [Nemeškalová-Jiroudková, Zdenka; Šůla, Jaroslav. Nálezy římských mincí v Královéhradeckém museu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 235.

Article
Vignatiová, Jana. Vývoj archeologických map v českých zemích do přelomu 19. a 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 139–151.

Article
Tabulky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 0–XXIX.

Article
Beneš, Jan. [Ondrouch, Vojtěch. Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 228–232.

Article
Valoch, Karel. Eine jungpaläolithische Station in Brno-Kohoutovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 67–80.

Article
Dostál, Bořivoj. K významu petrografického studia stavebního kamene velkomoravských hradišť. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 215–218.

Article
Češka, Josef. [Řecké a latinské studie v Československu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 234–235.

Article
Červíček, Pavel. [Bietak, Manfred. Ausgrabungen in Sayala-Nubien 1961-1965: Denkmäler der C-Gruppe und der Pan-Gräber-Kultur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 219–220.

Article
Hartmann, Antonín. [Irmscher, Johannes. Altsprachlicher Unterricht im faschistischen Deutschland]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 233–234.

Article
Češka, Josef. [Linderski, Jerzy. Rzymskie zgromadzenie wyborcze od Sulli do Cezara]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 224–225.

Article
Češka, Josef. [Burian, Jan. Hannibal]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 224.

Article
Hošek, Radislav. [Domaszewski, Alfred von. Die Rangordnung des römischen Heeres]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 228.

Article
Nechutová, Jana. Hus a eschatologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 179–188.

Article
Pernička, Radko Martin. Žárový hrob z doby římské z Brna-Komína. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 205–207.