Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2011, vol. 36. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 52

Article
Bolina, Pavel, Cendelín, Dušan. Úloha hradů Lukov a Brumov v systému komunikací východní Moravy. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 87–108.

Article
Varhaník, Jiří. Zřícenina jako součást pozemku. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 27–35.

Article
Beljak, Ján, Maliniak, Pavol, Pažinová, Noémi. Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amatérskych výkopov až po začiatok systematického výskumu). Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 265–278.

Article
Miňo, Martin. Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 289–302.

Article
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 311.

Article
Kolařík, Václav, Merta, David, Peška, Marek. Ke stavební dispozici areálu bývalého benediktinského opatství v Třebíči. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 153–163.

Article
Hložek, Josef, Křivánek, Roman, Menšík, Petr. Kozí hrádek (okr. Tábor) : předhradí, nebo hospodářské zázemí?. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 223–242.

Article
Frolíková, Drahomíra. Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu - výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 177–191.

Article
Janiš, Dalibor, Vácha, Zdeněk, Vrla, Radim. Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 109–123.

Article
Nechvátal, Bořivoj. K středověkému opevnění Vyšehradu. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 193–221.

Article
Mazáčková, Jana. Obléhací postavení u hradu Rokštejna. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 61–85.

Article
Princová, Jarmila. Vzpomínka na Rudolfa Turka, 20. června 1910 – 13. listopadu 1991. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 626–629.

Article
Loskotová, Irena, Lečbychová, Olga. Internetová encyklopedie dějin Brna. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 634–638.

Article
Měřínský, Zdeněk. Za PhDr. Jaroslavem Králem, 15. listopadu 1921 – 3. června 2011. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 629–630.

Article
Vařeka, Pavel, Holata, Lukáš, Rožmberský, Petr, Schejbalová, Zdeňka. Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 319–342.

Article
Čapek, Ladislav. Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 351–372.

Article
Pavlík, Čeněk. Soubor kachlů z hradu Lukova objevený během záchranných prací (do roku 2009). Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 557–571.

Article
Bravermanová, Milena. Fragment pohřebních šatů a závoj, tzv. kruseler, z rakve českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 593–624.

Article
Mrázková, Iva. [Varhaník, Jiří; Malý, Stanislav. Zákon o státní památkové péči: komentář]. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 639.

Article
Zimola, David, Vokáč, Milan. Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 431–453.

Article
Fűryová, Klára. Románsky kostol v Rákoši. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 423–430.

Article
Hanuliak, Milan, Šefčáková, Alena. Vrcholnostredoveký objekt s telom zomrelého zo Senca-Svätého Martina. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 471–482.

Article
Smoláková, Mária. K ikonografii zobrazenia Bitka dvoch mužov (hráčov). Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 573–581.

Article
Holata, Lukáš. Příspěvek k možnostem studia sídelních forem a mikroreliéfu raně středověkých vesnic v lesním prostředí. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 373–385.

Article
Funk, Lukáš, Galusová, Lucie. Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 395–405.