K otázce palatálních okluzív v makedonštině

Title: K otázce palatálních okluzív v makedonštině
Variant title
On the question od Macedonian palatal plosives
К вопросу о палатальных смычных в македонском языке
Contributor
Firbas, Jan (Translator of Summary)
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. [73]-80
Extent
[73]-80
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license