Nové práce o tvoření slov

Title: Nové práce o tvoření slov
Author: Šlosar, Dušan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. [170]-174
Extent
[170]-174
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Horecký, Ján. Slovotvorná sústava slovenčiny. Bratislava: SAV, 1959. 217 s.
Dokulil, Miloš. Tvoření slov v češtině. Část 1., Teorie odvozováni slov. Praha: ČSAV, 1962. 190 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.