Возможности координации правил правописания в славянских языках

Title: Возможности координации правил правописания в славянских языках
Variant title
Možnosti koordinace pravopisných pravidel ve slovanských jazycích
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. [63]-71
Extent
[63]-71
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Summary language