[Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart. Redigoval H.H. Bielfeldt]

Title: [Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart. Redigoval H.H. Bielfeldt]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 197-198
Extent
197-198
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart. Redigoval H.H. Bielfeldt. Berlin: Akademie-Verlag, 1958. 392 + IV s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.