[Klemensiewicz, Zenon; Pisarkowa, Krystyna; Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga. Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej: wybór przykładów]

Author: Bauer, Jaroslav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 147-148
Extent
147-148
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Klemensiewicz, Zenon; Pisarkowa, Krystyna; Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga. Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej: wybór przykładów. Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1966. 61 s.
Document