Dvě nová díla polské historické lexikografie

Title: Dvě nová díla polské historické lexikografie
Author: Šlosar, Dušan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 148-150
Extent
148-150
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Słownik języka Jana Chryzostoma Paska. Tom I, (A -N). Wroclaw-Warszawa-Kra­ków, 1965. XXIV + 515.
Słownik polszczyzny XVI wieku. Tom I, (A-Bany). Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1966. CXLII+ 303 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.