[Видоески, Божо. Кумановскиот говор]

Title: [Видоески, Божо. Кумановскиот говор]
Transliterated title
[Vidoeski, Božo. Kumanovskiot govor]
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, vol. 15, iss. A14, pp. 205-206
Extent
205-206
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Видоески, Божо. Кумановскиот говор. Скопje: Институт за македонски jaзык, 1962. 343 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Autor uveden jako Dorovskij, Jean A.