[Mirčev, K.; Kodov, Chr. Enijninski apostol: starobălgarski pometnik ot XI v.]

Title: [Mirčev, K.; Kodov, Chr. Enijninski apostol: starobălgarski pometnik ot XI v.]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, vol. 15, iss. A14, pp. 187-188
Extent
187-188
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Mirčev, K.; Kodov, Chr. Enijninski apostol. Starobălgarski pometnik ot XI v. Sofija, 1965. 263 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.