Ke konkurenci vztažných vět a participií ve staroslověnštině : příspěvek k stylistickému hodnocení staroslověnských překladů z řečtiny

Title: Ke konkurenci vztažných vět a participií ve staroslověnštině : příspěvek k stylistickému hodnocení staroslověnských překladů z řečtiny
Variant title:
  • К конкуренции относительных предложений и причастий в старославянском языке : к стилистической оценке старославянских переводов с греческого
    • K konkurencii otnositel'nych predloženij i pričastij v staroslavjanskom jazyke : k stilističeskoj ocenke staroslavjanskich perevodov s grečeskogo
  • Zur Konkurenz der Relativsätze und der Partizipien im Altkirchenslawischen : ein Beitrag zur stilistischen Wertung der aksl. Übersetzungen aus dem Griechischen
    • K konkurencii otnositel'nych predloženij i pričastij v staroslavjanskom jazyke : k stilističeskoj ocenke staroslavjanskich perevodov s grečeskogo
Contributor
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. [35]-46
Extent
[35]-46
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.