К типам сложноподчиненного предложения

Variant title
K typům podřadného souvětí
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 111-120
Extent
111-120
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Summary language
Document