On the concept of communicative dynamism in the theory of functional sentence perspective

Variant title
K pojmu "výpovědní dynamičnost" v teorii funkční větné perspektivy
Author: Firbas, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 135-144
Extent
135-144
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document