[Мельничук, О.С. Розвиток структури слов'янського речения]

Title: [Мельничук, О.С. Розвиток структури слов'янського речения]
Transliterated title
[Mel'nyčuk, O.S. Rozvytok struktury slov'jans'kogo rečenyja]
Author: Bauer, Jaroslav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 237-240
Extent
237-240
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Мельничук, О. С. Розвиток структури слов'янського речения. Київ: Видавництво Наукова думка, 1966. 324 s. Академія наук Української РСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Поребні.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Redakce otiskuje tuto recenzi z pozůstalosti zesnulého prof. Jaroslava Bauera. Přestože je recenze nedokončena, pokládá redakce jak posuzované dílo, tak i poznámky J. Bauera za tak závažné, že by s nimi měla být vědecká veřejnost seznámena.
Recenze zůstala torzem; z osobních rozmluv s jejím autorem je však redakci známo, že prof. Bauer hodlal v závěru recenzovanou knihu vysoce ocenit jako jednu z nejvýznamnějších monografií o slovanské syntaxi a přát jejímu autorovi úspěch v další práci na tomto poli.