Продуктивность существительных с интернациональными суффиксами в современных русском и чешском языках

Variant title
Produktivnost substantiv s mezinárodními příponami v současné ruštině a češtině
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 89-96
Extent
89-96
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Summary language
Document