Продуктивность существительных с интернациональными суффиксами в современных русском и чешском языках

Title: Продуктивность существительных с интернациональными суффиксами в современных русском и чешском языках
Transliterated title
Produktivnost' suščestvitel'nych s internacional'nymi suffiksami v sovremennych russkom i češskom jazykach
Variant title:
  • Produktivnost substantiv s mezinárodními příponami v současné ruštině a češtině
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 89-96
Extent
89-96
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.