Nad prvním svazkem Slovníku spisovné slovinštiny

Author: Skulina, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 241-242
Extent
241-242
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Slovar slovenskega knjižnega jezika. I, A-H. Red. Ant. Bajec, J. Jurančič, M. Klopčič, L. Legiš, St. Suhadolnik, Fr. Tomšič. Lublaň: Slovinská akademie věd a umění, 1970.
Document