Skulina, Josef

Name variants:

Skulina, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 21 of 21.

Chapter
Skulina, Josef. Aktualizační faktory v komunikativní konotaci mluvčích. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, pp. 225–228.

Article
Skulina, Josef. [Avanesov, R.I.; Bromlejová, S.B.; Bulatovová, L. N.; Žukovskaja, L.P.; Kuzminová, L.B.; Nemčenková, E.V.; Orlovová, V.G. Voprosy teorii lingvističeskoj geografii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 223–227.

Article
Skulina, Josef. Banatismy v češtině na území Rumunska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19741975, vol. 23-24, iss. A22-23, pp. 69–73.

Article
Skulina, Josef. Banátská čeština. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 157–163.

Chapter
Skulina, Josef. Bilingvismus českých kolonistů v rumunském Banátě. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, pp. 382–389.

Article
Skulina, Josef. Dva významné dialektologické příspěvky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 217–220.

Article
Chloupek, Jan; Králík, Stanislav; Lamprecht, Arnošt; Skulina, Josef; Šlosar, Dušan; Vašek, Antonín. K diferenciaci moravskoslovenských nářečí a k jejich vztahu k českému národnímu jazyku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, vol. 3, iss. A2, pp. 18–31.

Article
Skulina, Josef. K nářeční diferenciaci východní poloviny Hranického okresu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, vol. 1, iss. A1, pp. 94–107.

Article
Skulina, Josef. K otázce lexikálního systému v slovní zásobě nářečí ve světle areální lingvistiky : (na materiálu moravskoslezském). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 131–136.

Chapter
Skulina, Josef. K otázce systémovosti nářeční skladby. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 373–377.

Chapter
Skulina, Josef. Modální výstavba v nestylizovaných promluvách lidových mluvčích. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 375–376.

Article
Skulina, Josef. Moderní pohled na spisovný jazyk srbochorvátský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 199–201.

Article
Skulina, Josef. Na okraj jihoslovanské dialektologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 175–179.

Article
Skulina, Josef. Nad prvním svazkem Slovníku spisovné slovinštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 241–242.

Article
Skulina, Josef. O některých syntaktických prostředcích pro vyjádření emocionality v nářečních projevech staré generace na Moravě a ve Slezsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 191–198.

Article
Skulina, Josef. Profesor Adolf Kellner. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, vol. 3, iss. A2, pp. 91–97.

Article
Skulina, Josef. [Studii de slavistică]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, vol. 22, iss. A21, pp. 107–109.

Article
Skulina, Josef. [Svěrák, František. Nářečí na Břeclavsku a v dolním Pomoraví]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1970, vol. 19, iss. A18, pp. 129–131.

Article
Skulina, Josef. [Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom I. ; Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom II. ]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 250–252.

Article
Skulina, Josef. [Ułaszyn, Henryk. Język złodziejski]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, vol. 3, iss. A2, pp. 114–116.

Article
Skulina, Josef. [Русская диалектология. Под редакцией Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 196–198.