O některých syntaktických prostředcích pro vyjádření emocionality v nářečních projevech staré generace na Moravě a ve Slezsku

Variant title
К некоторым синтаксическим средствам для выражения эмоциональной речи старого поколения в Моравии и Силезии
Author: Skulina, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 191-198
Extent
191-198
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document