Nový pohled na měkkostní korelaci ve staré češtině

Title: Nový pohled na měkkostní korelaci ve staré češtině
Variant title
Новый взгляд на корреляцию мягкости в древнечешском языке
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. [97]-103
Extent
[97]-103
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language