[Harris, Zellig S. String analysis of sentence structure]

Title: [Harris, Zellig S. String analysis of sentence structure]
Author: Pala, Karel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 238-241
Extent
238-241
Type: Review
Language
English
License: Not specified license
Reviewed work
Harris, Zellig S. String analysis of sentence structure. The Hague: Mouton & Co, 1962. 70 s.