[Harris, Zellig S. String analysis of sentence structure]

Název: [Harris, Zellig S. String analysis of sentence structure]
Autor: Pala, Karel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 238-241
Rozsah
238-241
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Harris, Zellig S. String analysis of sentence structure. The Hague: Mouton & Co, 1962. 70 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.