Souvětí se závislou větou místní v staroslověnštině

Title: Souvětí se závislou větou místní v staroslověnštině
Variant title:
  • Satzgefüge mit abhängigen Lokalsätzen im Alkirchenslavischen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. [83]-100
Extent
[83]-100
  • ISSN
    0068-2705
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.