Несколько замечаний к развитии [i.e. развитию] фонетической системы праславянского языка

Title: Несколько замечаний к развитии [i.e. развитию] фонетической системы праславянского языка
Transliterated title
Neskol'ko zamečаnij k razvitii [i.e. razvitiju] fonetičeskoj sistemy praslavjanskogo jazyka
Variant title:
  • Několik poznámek k vývoji hláskového systému praslovanštiny
  • Einige Bemerkungen zur Entwicklung des Lautsystems des Urslawischen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. [19]-23
Extent
[19]-23
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.