Nový příspěvek k vývoji gramatického myšlení

Title: Nový příspěvek k vývoji gramatického myšlení
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 146
Extent
146
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Robins, R. H. Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe with particular reference to modern linguistic doctrine. London: Bell, 1951. 104 + VII s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.