Od Tesnièra k...?

Title: Od Tesnièra k...?
Variant title
From Tesnière to...?
Author: Karlík, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. [31]-39
Extent
[31]-39
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language