К вопросу некоторых сдвигов в акцетуационной системе кодифицированного русского литературного языка советского периода

Title: К вопросу некоторых сдвигов в акцетуационной системе кодифицированного русского литературного языка советского периода
Transliterated title
K voprosu nekotorych sdvigov v akcetuacionnoj sisteme kodificirovannogo russkogo literaturnogo jazyka sovetskogo perioda
Variant title:
  • K některým posunům v akcentuačním systému kodifikované spisovné ruštiny sovětského období
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. A37-38, pp. [31]-36
Extent
[31]-36
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.