[Olivová-Nezbedová, L.; Malenínská, J. Slovník pomístních jmen v Čechách: úvodní svazek]

Title: [Olivová-Nezbedová, L.; Malenínská, J. Slovník pomístních jmen v Čechách: úvodní svazek]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 255-257
Extent
255-257
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Olivová-Nezbedová, L.; Malenínská, J. Slovník pomístních jmen v Čechách: úvodní svazek. Praha: Academia, 2000. 169 s. ISBN 80-200-0798-9.