Bulharsko-jihoslovanské sbližování a makedonská otázka (2. polovina 20. let)

Variant title
Болгарско-югославское сближение и македонский вопрос (2-ая половина 20-ых лет)
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, vol. 43, iss. C41, pp. [117]-131
Extent
[117]-131
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document