X2

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
Year: 1999
Volume: 48
Issue: X2
Publication year
1999
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-2072-5
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Potencialita Puškinova díla : (skici a meditace k 200. výročí umělcova narození) | [5]–16
Pospíšil, Ivo
PDF
Vnitřní a vnější realita jako fenomén literatury přelomu 19. a 20. století | [17]–24
Dohnal, Josef
PDF
Proměny básnické sbírky : (genealogie Popele Andreje Bělého) | [25]–36
Kšicová, Danuše
PDF
Mickiewiczovo dílo a Makedonci | [37]–42
Dorovský, Ivan
PDF
От утопии к антиутопии : (преодоление идейно-утопических иллюзий в романе А. Платонова Счастливая Москва) | [43]–49
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Genologie: pochybnosti i nové cesty | [51]–59
Štěpán, Ludvík
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Title Document
Česko-polská spolupráce v meziválečném období | [61]–63
Śliziński, Jerzy
PDF
Nad překlady Vladimíra Vysockého | [65]–73
Filipová, Helena
PDF
Recenze a zprávy – Reviews and information – Besprechungen und Nachrichten – Рецензии и cообщения
Title Document
Tři nové publikace Ústavu slavistiky | [75]–78
Toncrová, Šárka
PDF
Profilová díla současné slovenské slavistiky : hledání nových průniků a souvislostí | 78–81
Pospíšil, Ivo
PDF
Монография о творчестве Чехова | 81–83
Jónás Erzsébet, Csekéné
PDF
Průřez názory vynikajícího komparatisty | 83–85
Dorovský, Ivan
PDF
Objevování českého baroka | 86
Pospíšil, Ivo
PDF
Přínosná hermeneutická monografie | 87–88
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Generačné čítanie slovenskej literatúry | 88–89
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Živý odkaz | 89–90
Pospíšil, Ivo
PDF
Принос към сравнителното изучаване на славянските литератури | 91–93
Dončeva, Darina
PDF
Monografie o literární komunikaci | 93–95
Pospíšil, Ivo
PDF
Půl století vratislavské polonistiky | 95–96
Vítová, Lenka
PDF
Anglický průvodce po ruské literatuře | 96–97
Pospíšil, Ivo
PDF
Hranice a možnosti moderní komparatistiky | 97–100
Zelenka, Miloš
PDF
150 let od prvního Slovanského sjezdu | 100–103
Toncrová, Šárka
PDF
O nové ruské próze koncizně a pronikavě | 103–104
Pospíšil, Ivo
PDF
Zasedání Českého komitétu slavistů | 104–105
PDF
Kam směřuje evropská slavistika? | 105–106
Filipová, Helena
PDF
Czterdziestolecie Zagadnień rodzajów literackich | 107–110
Pindurová, Vanda
PDF
Literárněvědné zastavení na přelomu století | 110–112
Štěpán, Ludvík
PDF
K 200. výročí narození Adama Mickiewicze | 112–114
Pindurová, Vanda; Vítová, Lenka
PDF