Slovinský slavistický kongres a slavistika

Author: Zelenka, Miloš
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 330-331
Extent
330-331
  • ISSN
    1212-1509
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Document