X9

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
Year: 2006
Volume: 55
Issue: X9
Publication year
2006
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-3987-6
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
O životě a smrti alebo reflexia o jave v stratégii autora | [5]–9
Žemberová, Viera
PDF
Устанички свијeт, свјeдочењe и прича проте Матејe Ненадовића | [11]–28
Maksimović, Goran
PDF
"Sonety" Adama Mickiewicza w przekładach Vladimíra Holana | [29]–39
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Dramata Mariny Cvetajevové | [41]–49
Kšicová, Danuše
PDF
Polaka ojczyzna i wiara | [51]–58
Štěpán, Ludvík
PDF
Формы и деформации эротической тематики в русской литературе советского периода (I) | [59]–66
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Motyw śmierci w późnej poezji Wisławy Szymborskiej | [67]–77
Bernacki, Marek
PDF
"Mlčení" Leonida Andrejeva jako zkouška modelů světa | [79]–84
Dohnal, Josef
PDF
"Slavismy a antislavismy za jara národů" Franka Wollmana: analýzy a přesahy | [85]–93
Pospíšil, Ivo
PDF
Wolandova rehabilitace, dekonstrukce mýtu o ďáblu | [95]–107
Franta, Vladimír
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Title Document
R.M. Rilke v česko-slovenských souvislostech : (poznámky k období první poloviny dvacátého století) | [109]–124
Kučera, Petr
PDF
Recepcia románu Maxima Gorkého Matka na Slovensku | [125]–128
Kováčová, Marta
PDF
Literárněvědná lexikografie a slovníky literárněvědných termínů | [129]–133
Pospíšil, Ivo
PDF
Recepce srbské a černohorské literatury u nás a na Slovensku v posledním desetiletí | [135]–141
Dorovský, Ivan
PDF
F.I. Ťutčev jako předchůdce ruské moderny | [143]–153
Kšicová, Danuše
PDF
Problém tzv. cestopisu: statika/dynamika prostoru a lidská existence | [155]–170
Pospíšil, Ivo
PDF
Identita v regionu - identita v Evropě | [171]–175
Štěpán, Ludvík
PDF
Barokní bádání na přelomu století | [177]–179
Pospíšilová, Věra
PDF
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Title Document
Životní jubileum Jany Jelínkové | [181]
Pospíšil, Ivo
PDF
Dvacetiletí od odchodu Jaroslava Mandáta | [183]–184
Pospíšil, Ivo
PDF
Workshop : česko-slovinský blok : Metodologické problémy současné literární vědy ve světle česko-slovinských vztahů
Title Document
Metodologické problémy současné literární vědy ve světle česko-slovinských vztahů | [185]
Pospíšil, Ivo
PDF
Koncepti primerjalne literature in srednjeevropski prostor | [187]–194
Škulj, Jola
PDF
Kulturni spomin in literarni žanri: primer slovenskega soneta | [195]–205
Juvan, Marko
PDF
Tekstualna tradicija in elektronski medij: od digitalne slikovne reprodukcije do znanstvenokritične izdaje | [207]–215
Dović, Marijan
PDF
Omembe Josefa Dobrovskega v korespondenci med Žigo Zoisom in Jernejem Kopitarjem v letih 1810-1818 | [217]–231
Vidmar, Luka
PDF
K meziliterárním souvislostem Murkovy komparativní interpretace Jana Kollára : (srovnávací literární dějiny jako modelový konstrukt mezi slavistikou a národní filologií) | [233]–245
Zelenka, Miloš
PDF
Znanstvenokritične izdaje v elektronskem mediju slovenski in češki metodološki pristopi k posredovanju besedil | [247]–256
Ogrin, Matija; Erjavec, Tomaž
PDF
Vojna kot metafora : Vitomil Zupan, Menuet za kitaro : (na petindvajset strelov) | [257]–265
Jensterle-Doležalová, Alenka
PDF
Slovinská literární věda: několik problémových okruhů a poznámek | [267]–270
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
Fundamentální německá práce o Hryhoriji Skovorodovi z hlediska ontologické poetiky | [271]–273
Pospíšil, Ivo
PDF
Termín a/alebo metafora? | 273
Brtková, Kamila
PDF
Ruská literatura: literární bytí a bytí literatury | 274–275
Pospíšil, Ivo
PDF
Folkloristika ve Slovinsku | 276–277
Jensterle-Doležalová, Alenka
PDF
Po Kalliopé i múza Meleté | 277–280
Štěpán, Ludvík
PDF
Romantická ironie v ruské literatuře | 280–284
Pospíšil, Ivo
PDF
Крупные достижения венгерского литературоведения | 284–285
Kšicová, Danuše
PDF
Pražákova životná aktivita v obraze a reflexii | 285–287
Petrus, Pavol
PDF
Nové uchopení ukrajinské krásné literatury | 287–288
Pospíšil, Ivo
PDF
Výbor z maďarské poezie | 288–289
Pražák, Richard
PDF
Od moderny k postmoderně | 289–291
Klein, Pavel
PDF
K problémom a rozpätiu (aktuálneho) slavistického výskumu | 291–294
Žemberová, Viera
PDF
Horynovy Dějiny rané německé romantiky a jejich významy | 294–296
Pospíšil, Ivo
PDF
Sonda do Brjusovovy novelistiky | 296–298
Kšicová, Danuše
PDF
Druhý sborník o slovanství na Slovensku | 298–299
Šaur, Josef
PDF
Přehled polské meziválečné prózy | 300–302
Štěpán, Ludvík
PDF
Tři radikální ruské knihy | 302–309
Pospíšil, Ivo
PDF
Monografie k vlastním osmdesátinám | 310
Kšicová, Danuše
PDF
Návrat ke zdrojům pro poučení | 311–312
Dorovský, Ivan
PDF
Ruská literatura a svět | 313–314
Pospíšil, Ivo
PDF
Dějiny polské literatury v přehledu | 314–315
Faber, Jan
PDF
Alternativy dějin a člověka | 315–316
Šaur, Josef
PDF
Slovo a tvar jako předmět srovnávacího bádání | 316–317
Kšicová, Danuše
PDF
Příspěvek k poznání slovenského romantismu | 317–319
Pokorný, Milan
PDF
K padesátiletí rusistiky v Prešově | 319–320
Šaur, Josef
PDF
Nově o překladu | 320–322
Kšicová, Danuše
PDF
"Světopolák" z Guatemaly | 322–323
Przybylski, Michal
PDF
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Title Document
Poněkud schematická studie | [325]
Pospíšil, Ivo
PDF
O makedonsko-českých kulturních stycích | [325]–326
Dorovský, Ivan
PDF
Potřebná edice o ruském myšlení | 326–327
Pospíšil, Ivo
PDF
Nově o Michailu Bulgakovovi | 327
Kšicová, Danuše
PDF
Stopy velkého člověka | 328–329
Štěpán, Ludvík
PDF
Návrat etiky a filozofie do literárněvědného bádání | 329
Pospíšil, Ivo
PDF
Majority a minority v literatuře a v jazyce | 330
Dorovský, Ivan
PDF
Slovinský slavistický kongres a slavistika | 330–331
Zelenka, Miloš
PDF
Šolochov stokrát jinak | 332
Pospíšil, Ivo
PDF
O českém baroku v Maďarsku | 332
Štěpán, Ludvík
PDF
Pokus a ideologicko-areálový sborník rusko-polské provenience | 333
Pospíšil, Ivo
PDF
VI. mezinárodní balkanistické sympozium v Brně | 333–335
Hladký, Ladislav; Štěpánek, Václav
PDF
Od jedinečného k obecnému | 335–336
Pokorný, Milan
PDF
Věčné problémy teorie a praxe literární historie | 336
Pospíšil, Ivo
PDF
Jiří Wolker bulharsky | 336–337
Dorovský, Ivan
PDF
Cesty (z) ruské emigrace: Boris de Schloezer | 337–338
Pospíšil, Ivo
PDF
Umění, svět, tradice, současnost | 338–339
Štěpán, Ludvík
PDF
O literárním romantismu | 339–340
Pospíšil, Ivo
PDF
Chvála Miłosze | 340–341
Przybylski, Michal
PDF
Pro poznání lužickosrbské kultury a literatury | 341
Štěpán, Ludvík
PDF
Havlíčkovy Obrazy z Rus očima švýcarské rusistiky | 341–342
Pospíšil, Ivo
PDF
Čtvrté polské a slovenské Kontakty | 342
Štěpán, Ludvík
PDF
Hlavní téma: Lužice | 343
Pospíšil, Ivo
PDF
Dvakrát k výročí české polonistiky | 343–344
Štěpán, Ludvík
PDF
Dokumenty Mezinárodního komitétu slavistů
Title Document
Протокол второго заседания Президиума Международного славистического комитета | 345–347
PDF
XIV Международный конгресс славистов Македония - 2008 | 348–349
PDF