Workshop Žánry živé, mrtvé, revitalizované

Author: Pavera, Libor
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 197-199
Extent
197-199
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Pavera, Libor a kol. Žánry živé, mrtvé, revitalizované. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. 342 s. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu; 3. ISBN 80-7248-398-6.
Document