Anny Kamieńskiej pytania stawiane Hiobowi

Author: Bernacki, Marek
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. [67]-76
Extent
[67]-76
  • ISSN
    1212-1509
Type: Article
Language
Polish
License: Not specified license
Document