Marina Cvetajevová a Natálie Gončarovová : (poema Mládenec - slovo a obraz)

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. [109]-120
Extent
[109]-120
  • ISSN
    1212-1509
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document