O české a slovenské slavistice

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 168-171
Extent
168-171
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století: (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 363 s. Brněnské texty k slovakistice; 8. ISBN 80-210-3898-5.
Document