Italský sborník o lublaňském kongresu

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, vol. 53, iss. X7, pp. 133-135
Extent
133-135
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document